Brei-actie in de Cultuurfabriek

Energiebesparing staat bij veel mensen hoog op de agenda. Daarom houdt Randewijk Beter Wonen – in samenwerking met de Veenendaalse bibliotheek – een actie in het kader van energiebesparing in huis.  Vele bestaande woningen kunnen in de winter wel een ‘extra trui’ gebruiken.  Tijdens deze actie staan mogelijke acties voor energiebesparing in huis centraal. De bijeenkomst vindt in september plaats in de Veenendaalse cultuurfabriek. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.