Debat ‘Wonen in Veenendaal – Kansen in de crisis?’

foto Soeters en Van Eldonk

De Veenendaalse woningmarkt zit op slot. Wie pakt de uitdaging op en hoe? Dat is de belangrijkste vraagstelling die centraal staat tijdens het maatschappelijk debat in De Cultuurfabriek op woensdagavond 16 oktober. Het debat is een initiatief van Bibliotheek Veenendaal en Volksuniversiteit Veenendaal in samenwerking met Bert Wagensveld namens Plat DuS/Randewijk Beter Wonen. Het debat start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30) uur. Toegang gratis.

Crisis
De financiële crisis waar ons land sinds 2008 in terecht is gekomen, heeft grote gevolgen voor de woningmarkt. De verkoop van woningen is gedaald, het werk van aannemers is afgenomen, de doorstroom gestagneerd, de waarde van woningen gedaald en steeds meer hypotheken komen ‘onder water te staan’. Woningbezitters blijven zitten waar ze zitten en de zorg om de lasten niet meer te kunnen opbrengen is groot. Daarnaast zijn er diverse andere maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de woningmarkt en de daaraan gekoppelde bouwsector.

Maatschappelijke ontwikkelingen en vragen
Is het traditionele bouwen nog wel van toepassing? Gezinnen zijn anders van samenstelling dan vroeger. De vergrijzing slaat toe, maar de huidige senioren staan anders in het leven dan vroeger en vragen om andersoortige woonruimte. Ook jongeren stellen andere eisen aan wonen. Daarbij speelt de crisis een rol. Mensen hebben minder te besteden. Het nieuwe werken heeft ook invloed. Mensen willen niet meer in de file staan en zullen vaker thuis werken. Wat voor invloed hebben al deze maatschappelijk ontwikkelingen op de bouwsector? Biedt de crisis, nu niet alles meer financieel mogelijk is en woonvormen evolueren, wellicht uitkomst om tot nieuwe creatieve woonideeën te komen?

Debat
Vertegenwoordigers uit de politiek, bouwwereld, makelaardij en woningcorporaties gaan onder leiding van Piet Oskam in een openbaar debat over de vastgelopen woningmarkt en manieren om deze stagnatie te keren. Oskam is oprichter/directeur van het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB). De avond staat onder leiding van publicist Rein Bijkerk. Deskundige panelleden zullen plaatsnemen tussen het publiek in de zaal onder wie:
• Piet de Vrije, directeur woningstichting Patrimonium

• Piet de Vrije, directeur woningstichting Patrimonium
• Jasja Scholtens, kavelcoach, makelaar
• Coen Hoogendijk, Achitectenconsortium en ontwikkelaar wonen & zorg
• Barry van de Lagemaat, directeur Rabobank
• Hanneke van Beusichem, directeur regio Veenendaal Zorggroep Charim
• Henk van Soest, wethouder gemeente Veenendaal

Het debat vindt plaats in de centrale hal van De Cultuurfabriek aan het Kees Stipplein 74 van 20.00-22.00 uur. De bijeenkomst is vrij toegankelijk. Koffie en thee is voor rekening van de bezoekers.