Dragonder Noord start met “Veenendaal woont duurzaam”

Zaterdag 12 maart a.s. start de actie “Veenendaal woont duurzaam” in Dragonder Noord met een informatiemarkt in Wijkcentrum Aller Erf. Tussen 10:30 en 12:30 uur kunnen bewoners zich laten informeren over o.a. isolatiematerialen, zonnepanelen en warmtepompen. Om 11:00 uur wordt een presentatie gegeven met voorbeelden van maatregelen en een stappenplan om deze uit te voeren.

60 gereedschapskistjes gemaakt door jeugd van Achterberg op de Schoneveldsedag 2014

De Schoneveldse dag is een buurtdag met als doel de saamhorigheid in het mooie plattelandsdorp Achterberg te versterken. Achterberg ligt in de prachtige omgeving van de Utrechtse Heuvelrug. Om de saamhorigheid en betrokkenheid een extra sociale impuls te geven wordt de “De Schoneveldse dag” georganiseerd. Randewijk Beter Wonen was ook dit jaar van de partij! Randewijk Beter Wonen stond daar met een workshop gereedschapskistje bouwen van afvalhout. De jeugd had in totaal 60 gereedschapskistjes gemaakt en dit ondanks het slechte weer. Het duurzame aspect zit hem in het nuttig hergebruik van afval.

RBW wint in teamverband eerste prijs in Waterrijk Wiarda

Tsja, het is de keuze van de onafhankelijke jury. Het klonk een beetje alsof wethouder Henk Deinum het liever anders had gezien, maar de Amsterdammers van IM Architects en Robin Kerssens gingen er toch echt met de prijs vandoor.

Rhenen vandaag duurzaam voor morgen!

De duurzame informatiemarkt van 10 februari was een succes. Veel geïnteresseerden kwamen naar het gemeentehuis voor informatie om hun woning duurzaam te verbeteren. Er waren bedrijven aanwezig die verschillende manieren lieten zien hoe dit mogelijk is, bijvoorbeeld door isolatie, technisch maatregelen en zonne-energie.

Zoekt u financieringsmogelijkheden om dergelijke aanpassing aan uw woning te realiseren? Kijk op www.subsidiewijzer.nl voor mogelijkheden. Er is ook een nieuwe landelijke Energiebespaarlening, deze kunt u aanvragen via www.energievergelijk.nl, informatiefolders hierover kunt u vinden in de hal van het gemeentehuis.

Rhenen vandaag duurzaam voor morgen!

Na de succesvolle informatiemarkt van november 2012 wordt op maandagavond 10 februari a.s. in het gemeentehuis van Rhenen weer een duurzame informatiemarkt gehouden.

Deze markt is speciaal voor inwoners van en bedrijven in de gemeente Rhenen. Op deze markt wordt u geïnformeerd hoe u uw woning of uw bedrijf kunt verduurzamen en wat de mogelijkheden zijn voor zonne-energie.

De informatiemarkt begint om 19.00 uur. Om 19.30 uur zullen er, na een korte inleiding en een opening, drie presentaties worden gehouden in de raadszaal. Deze gaan over zonne-energie, duurzame/groene energie en duurzaam ondernemen. Kortom inspiratie om vandaag duurzaam te zijn voor morgen !

Op de informatiemarkt staan duurzame bedrijven met informatie over:

  • woningverbetering
  • zonne-energie
  • isolatie van vloeren, muren en dak
  • energiezuinig bouwen
  • verwarmingsketels
  • duurzame kozijnen
  • duurzame/groene energie

 

Ook zullen een aantal schoolkinderen van de Ericaschool en De Springplank laten zien hoe zij over duurzaamheid denken. Bij De Werkbij kunt u kennismaken met en proeven van hun biologische producten. De Wereldwinkel is aanwezig en Jongerenwerkplaats Rhenen laat zien wat zij kunnen (zij helpen tevens mee de avond te organiseren).

De informatiemarkt avond zal tot ongeveer 21.00 uur duren. Gemeente Rhenen hoopt met deze avond samen met haar bewoners en ondernemers een duurzame stap te zetten naar morgen.

Wij hopen u op deze duurzame avond te ontmoeten !

duurzame informatiemarkt 2012 veenendaal

Een impressie van de duurzame informatiemarkt van november 2012.

Noot voor de pers:

De pers is van harte uitgenodigd tijdens deze avond aanwezig te zijn.

Locatie: gemeentehuis Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75, 3911 MP Rhenen

Tijdstip: maandag 10 februari a.s. van 19.00 tot 21.00 uur

 

 

Download nu de poster:  Rhenen vandaag duurzaam voor morgen

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Bert Wagensveld van Randewijk Beter Wonen (bert@randewijkbeterwonen.nl, T: 0317-612233) of Inez Kerkhof van gemeente Rhenen (inez.kerkhof@rhenen.nl, T: 0317-681633)

 

Debat ‘Wonen in Veenendaal – Kansen in de crisis?’

foto Soeters en Van Eldonk

De Veenendaalse woningmarkt zit op slot. Wie pakt de uitdaging op en hoe? Dat is de belangrijkste vraagstelling die centraal staat tijdens het maatschappelijk debat in De Cultuurfabriek op woensdagavond 16 oktober. Het debat is een initiatief van Bibliotheek Veenendaal en Volksuniversiteit Veenendaal in samenwerking met Bert Wagensveld namens Plat DuS/Randewijk Beter Wonen. Het debat start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30) uur. Toegang gratis.

Crisis
De financiële crisis waar ons land sinds 2008 in terecht is gekomen, heeft grote gevolgen voor de woningmarkt. De verkoop van woningen is gedaald, het werk van aannemers is afgenomen, de doorstroom gestagneerd, de waarde van woningen gedaald en steeds meer hypotheken komen ‘onder water te staan’. Woningbezitters blijven zitten waar ze zitten en de zorg om de lasten niet meer te kunnen opbrengen is groot. Daarnaast zijn er diverse andere maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de woningmarkt en de daaraan gekoppelde bouwsector.

Maatschappelijke ontwikkelingen en vragen
Is het traditionele bouwen nog wel van toepassing? Gezinnen zijn anders van samenstelling dan vroeger. De vergrijzing slaat toe, maar de huidige senioren staan anders in het leven dan vroeger en vragen om andersoortige woonruimte. Ook jongeren stellen andere eisen aan wonen. Daarbij speelt de crisis een rol. Mensen hebben minder te besteden. Het nieuwe werken heeft ook invloed. Mensen willen niet meer in de file staan en zullen vaker thuis werken. Wat voor invloed hebben al deze maatschappelijk ontwikkelingen op de bouwsector? Biedt de crisis, nu niet alles meer financieel mogelijk is en woonvormen evolueren, wellicht uitkomst om tot nieuwe creatieve woonideeën te komen?

Debat
Vertegenwoordigers uit de politiek, bouwwereld, makelaardij en woningcorporaties gaan onder leiding van Piet Oskam in een openbaar debat over de vastgelopen woningmarkt en manieren om deze stagnatie te keren. Oskam is oprichter/directeur van het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB). De avond staat onder leiding van publicist Rein Bijkerk. Deskundige panelleden zullen plaatsnemen tussen het publiek in de zaal onder wie:
• Piet de Vrije, directeur woningstichting Patrimonium

• Piet de Vrije, directeur woningstichting Patrimonium
• Jasja Scholtens, kavelcoach, makelaar
• Coen Hoogendijk, Achitectenconsortium en ontwikkelaar wonen & zorg
• Barry van de Lagemaat, directeur Rabobank
• Hanneke van Beusichem, directeur regio Veenendaal Zorggroep Charim
• Henk van Soest, wethouder gemeente Veenendaal

Het debat vindt plaats in de centrale hal van De Cultuurfabriek aan het Kees Stipplein 74 van 20.00-22.00 uur. De bijeenkomst is vrij toegankelijk. Koffie en thee is voor rekening van de bezoekers.

Actie voor Mother & Child kliniek in Senegal

Zaterdag 1 juni: nieuwe actie Veenendaals breicafé

In De Cultuurfabriek breien voor een Mother & Child kliniek in Senegal
Op zaterdag 1 juni om 11.00 uur brengt het breicafé in De Cultuurfabriek – in aanwezigheid van de sponsoren – haar nieuwe breiactie voor het goede doel onder de aandacht: dekentjes en kleertjes breien voor een Mother & Child kliniek in Senegal. Mensen die willen meebreien zijn elke 1e en 3e zaterdag van de maand van 10 tot 13 uur van harte welkom in De Cultuurfabriek aan het Kees Stipplein.

Mother & Child kliniek
Via CAMA zending is het jonge gezin van de familie Kieviet werkzaam in Senegal. Zij zetten daar een Mother & Child kliniek op. Aan de moeders die in de kliniek bevallen, willen zij graag een kraamcadeau geven voor hun kindje, in de vorm van een dekentje, sokjes, een mutsje of kleertjes. Het breicafé wil hierbij helpen om zo ook deze kinderen een warme start te geven. De breisters van het breicafé zetten zich hiervoor belangeloos in.

Sponsoren breicafé
Het breicafé wordt gesponsord door Randewijk Beter Wonen en door De Wolpoort in Veenendaal.

Meer informatie: Cornelie de Kuijper is in De Cultuurfabriek bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur.

Bibliotheek Veenendaal
Kees Stipplein 74
t (0318) 58 26 69
www.bibliotheekveenendaal.nl

Veenendaal Verduurzaamt ! duurzame informatieavond in de Cultuurfabriek

Onder het motto ‘Veenendaal Verduurzaamt’ organiseert Randewijk Beter Wonen i.s.m. Plat DuS (Platform Duurzame Samenwerking) en Gemeente Veenendaal op maandagavond 4 februari a.s. een duurzame informatieavond in De Cultuurfabriek. Iedereen die zijn maandelijkse energielasten graag omlaag zou brengen en geïnteresseerd is in het verduurzamen van zijn of haar woonhuis of duurzaam wil nieuw bouwen is van harte welkom om zich te komen informeren over de manieren waarop dat mogelijk is.
Op de informatieavond zijn diverse duurzame bedrijven aanwezig met informatie over o.a. isolatie van vloeren, muren en dak, kozijnen, woningverbetering, duurzame energie, energiezuinig bouwen en verwarmingsketels. Natuurlijk kunt u er ook terecht om meer te weten te komen over de (subsidie-)mogelijkheden voor zonne-energie. Tijdens deze avond gelden er aantrekkelijke acties voor het verduurzamen van uw woning.
De informatieavond begint met een vrije inloop om 19:00 uur. Om 19.30 uur zullen er, na een korte inleiding en een opening door wethouder Marco Verloop, drie presentaties worden gehouden over zonnepanelen, zonneboilers en hr-ketels. Ook de Gemeente Veenendaal is op deze avond één van de samenwerkingspartners; Gemeente Veenendaal vindt verduurzaming van eigendomswoningen een onderwerp van maatschappelijk belang.
Tijdens deze avond kunnen bezoekers van de informatieavond ook proeven van biologische producten en een kijkje nemen bij het breicafé. De informatieavond duurt tot ca. 21:00 uur.
Graag tot ziens op de informatieavond in De Cultuurfabriek op maandag 4 februari !

De initiatiefnemers van de duurzame informatieavond.

De initiatiefnemers van de duurzame informatieavond

Rhenen vandaag duurzaam voor morgen!

Inwoners van de gemeente Rhenen kregen op maandagavond 26 november de mogelijkheid zich te laten informeren over duurzame maatregelen aan hun woning.

Verschillende duurzame bedrijven gaven de geïnteresseerde inwoners informatie en voorbeelden van o.a. isolatie van vloeren, muren en dak, over kozijnen, woningverbetering, energiezuinig bouwen, verwarmingsketels, enzovoort.

In de raadszaal werd tijdens twee presentaties duidelijk gemaakt op welke manieren de zon benut kan worden om energie op te wekken voor gebruik in uw eigen woning.

Presentatie over zonne-energie in de raadszaal van het gemeentehuis

Tijdens deze avond worden u aantrekkelijke acties aangeboden voor het verduurzamen van uw woning. Tevens is het nog steeds mogelijk om subsidie te krijgen voor de aanschaf van zonnepanelen; een extra reden dus om u te laten informeren en nu actie te ondernemen.

Voor deze informatiemarkt was veel belangstelling. Wij hopen dat de drempel om duurzame maatregelen te nemen hiermee is verlaagd en dat inwoners ook echt aan de slag gaan.

Om ook andere geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden hun woning te verduurzamen staat op dezelfde pagina als dit bericht een advertentie van de deelnemende bedrijven. Zij willen u graag verder helpen bij het uitvoeren van de voor u meest gunstige maatregelen om uw woning te verbeteren.

Woningeigenaar uiteindelijk toch winnaar

 

Rhenen / Achterberg
In de huidige maatschappij heb je het als woningeigenaar niet makkelijk. De werkgelegenheid daalt en de hypotheekaftrek ligt onder vuur. Ook voor veel bedrijven is de toekomst onzeker. De vraag is of we met z’n allen, zonder zelf in actie te komen, wachten op betere tijden of dat we actief gaan werken aan de toekomst. Cees van Deelen en Bert Wagensveld van Randewijk Beter Wonen kiezen in ieder geval voor het laatste.
Duurzaamheid en vertrouwen zijn daarbij de sleutelwoorden. Al je als woningeigenaar ervoor kiest om je woning te verduurzamen, kies je voor jezelf een betere toekomst. Het vergt natuurlijk een investering, maar die verdien je terug. Je woning isoleren en van zonnepanelen voorzien verhoogt het comfort; de lagere energiekosten zijn direct merkbaar. Des te eerder je dit doet des te eerder profiteer je hiervan. Je hebt er wel lef voor nodig!
Met vertrouwen keuzes maken

De markt biedt veel mogelijkheden. Er is een verscheidenheid aan bedrijven die maar al te graag hun product of dienst willen leveren. Op zich is dit voor u als woningeigenaar geweldig: je kunt prijzen vergelijken en gaan voor de goedkoopste. De vraag is of dit
de beste keuze is. Randewijk Beter Wonen kiest voor de toekomst op een duurzame manier. We hebben een platform opgericht waarop duurzame partijen duurzaam samenwerken.

Deze partijen zijn bedrijven die open communiceren en u adviseren over de mogelijkheden. In plaats van alleen maar te gaan voor eigen gewin vinden zij en ook wij het uiteindelijke doel, u als huiseigenaar te helpen aan een duurzame woning, belangrijker. Dus vandaag duurzaam bouwen voor morgen! Of je nu alleen maar de spouw wilt isoleren of een compleet duurzame woning wilt bouwen, Randewijk Beter Wonen zorgt voor het juiste team. Op de vraag die u bij ons neerlegt krijgt u een aanbod specifiek voor uw geval. Prijstechnisch interessant vanwege de korte lijnen. Als u het lef heeft, dan zorgt het team samen met u voor de overwinning.

Informatie

Op maandag 26 november heeft gemeente Rhenen in samenwerking met Randewijk Beter Wonen een duurzame informatieavond in het gemeentehuis van Rhenen gehouden; deze avond heeft een goede indruk gegeven over verduurzamen. Het is de bedoeling om medio januari 2013 in de Cultuurfabriek in Veenendaal een soortgelijke avond te organiseren onder het motto Veenendaal verduurzaamt.
Hierover volgen nog berichten. Wist u trouwens dat Randewijk Beter Wonen het breicafé in de Cultuurfabriek sponsort? De gebreide knuffels gaan naar kinderen uit Wit-Rusland die in januari naar gastgezinnen in Veenendaal komen. Ook dit is een voorbeeld van vandaag duurzaam.