Duurzame dag Rhenen zaterdag 21 mei

Huis van de gemeente
Zaterdag 21 mei
10.30 – 15.00 uur

De afgelopen jaren heeft gemeente Rhenen i.s.m. met Plat DuS meerdere malen een duurzame informatieavond georganiseerd. Eind maart is gemeente Rhenen i.s.m. Plat Dus gestart met de actie Energetisch Renoveren. Alle inwoners van Rhenen kunnen gebruik maken van Plat Dus om een maatwerk advies te krijgen voor het verduurzamen van hun woning. Plat DuS staat voor Platform Duurzame Samenwerking en bestaat uit regionale bedrijven die mee willen werken aan een duurzame toekomst. De samenwerkende bedrijven op Plat DuS komen uit verschillende branches maar
hebben 1 mentaliteit, namelijk durven investeren in duurzaamheid. Dit investeren betreft niet alleen de producten die geleverd worden maar betekent ook kennis beschikbaar stellen en samen gaan voor het beste duurzame resultaat. Onder het motto “delen is vermenigvuldigen” zijn met deze manier van samenwerken al diverse duurzame doelen gehaald. Dit ook i.s.m. non-profit partijen omdat duurzaam ook een maatschappelijke betekenis heeft. Plat DuS is er voor iedereen die een duurzaam doel heeft. Bekijk ook e.e.a. op www.platdus.nl. Plat DuS wenst u samen met gemeente Rhenen en de overige deelnemers een inspirerende duurzame dag op 21 mei a.s.

duurzaam rhenen advertentie

Dragonder Noord start met “Veenendaal woont duurzaam”

Zaterdag 12 maart a.s. start de actie “Veenendaal woont duurzaam” in Dragonder Noord met een informatiemarkt in Wijkcentrum Aller Erf. Tussen 10:30 en 12:30 uur kunnen bewoners zich laten informeren over o.a. isolatiematerialen, zonnepanelen en warmtepompen. Om 11:00 uur wordt een presentatie gegeven met voorbeelden van maatregelen en een stappenplan om deze uit te voeren.

Randewijk Beter Wonen met stand op Woon Bewust

Woon bewustfoodvalley

Zaterdag 11 oktober jl. was er een Woon Bewust informatiebijeenkomst in het gemeentehuis van Rhenen. In een gezellige sfeer kwamen ongeveer 250 inwoners van Rhenen bekijken hoe zij hun woonhuis levensloopbestendig kunnen maken.

Randewijk Beter Wonen heeft laten zien hoe levensloopbestendig maken ook duurzaam kan met als voordeel een comfortabeler woonhuis.

Binnenkort volgen in de regio Food Valley nog meer van dergelijke informatiebijeenkomsten onder andere op 5 januari a.s. in De Hokhorst te Renswoude ( van 19:30 – 21:30; adres De Hokhorst 1, 3927 GX, Renswoude ) en op 21 januari 2015 in Nijkerk. Kijk voor verdere informatie hiervoor op woonbewustfoodvalley.nl

stand woonbewust 1