Rhenen vandaag duurzaam voor morgen!

De duurzame informatiemarkt van 10 februari was een succes. Veel geïnteresseerden kwamen naar het gemeentehuis voor informatie om hun woning duurzaam te verbeteren. Er waren bedrijven aanwezig die verschillende manieren lieten zien hoe dit mogelijk is, bijvoorbeeld door isolatie, technisch maatregelen en zonne-energie.

Zoekt u financieringsmogelijkheden om dergelijke aanpassing aan uw woning te realiseren? Kijk op www.subsidiewijzer.nl voor mogelijkheden. Er is ook een nieuwe landelijke Energiebespaarlening, deze kunt u aanvragen via www.energievergelijk.nl, informatiefolders hierover kunt u vinden in de hal van het gemeentehuis.

Rhenen vandaag duurzaam voor morgen!

Na de succesvolle informatiemarkt van november 2012 wordt op maandagavond 10 februari a.s. in het gemeentehuis van Rhenen weer een duurzame informatiemarkt gehouden.

Deze markt is speciaal voor inwoners van en bedrijven in de gemeente Rhenen. Op deze markt wordt u geïnformeerd hoe u uw woning of uw bedrijf kunt verduurzamen en wat de mogelijkheden zijn voor zonne-energie.

De informatiemarkt begint om 19.00 uur. Om 19.30 uur zullen er, na een korte inleiding en een opening, drie presentaties worden gehouden in de raadszaal. Deze gaan over zonne-energie, duurzame/groene energie en duurzaam ondernemen. Kortom inspiratie om vandaag duurzaam te zijn voor morgen !

Op de informatiemarkt staan duurzame bedrijven met informatie over:

  • woningverbetering
  • zonne-energie
  • isolatie van vloeren, muren en dak
  • energiezuinig bouwen
  • verwarmingsketels
  • duurzame kozijnen
  • duurzame/groene energie

 

Ook zullen een aantal schoolkinderen van de Ericaschool en De Springplank laten zien hoe zij over duurzaamheid denken. Bij De Werkbij kunt u kennismaken met en proeven van hun biologische producten. De Wereldwinkel is aanwezig en Jongerenwerkplaats Rhenen laat zien wat zij kunnen (zij helpen tevens mee de avond te organiseren).

De informatiemarkt avond zal tot ongeveer 21.00 uur duren. Gemeente Rhenen hoopt met deze avond samen met haar bewoners en ondernemers een duurzame stap te zetten naar morgen.

Wij hopen u op deze duurzame avond te ontmoeten !

duurzame informatiemarkt 2012 veenendaal

Een impressie van de duurzame informatiemarkt van november 2012.

Noot voor de pers:

De pers is van harte uitgenodigd tijdens deze avond aanwezig te zijn.

Locatie: gemeentehuis Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75, 3911 MP Rhenen

Tijdstip: maandag 10 februari a.s. van 19.00 tot 21.00 uur

 

 

Download nu de poster:  Rhenen vandaag duurzaam voor morgen

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Bert Wagensveld van Randewijk Beter Wonen (bert@randewijkbeterwonen.nl, T: 0317-612233) of Inez Kerkhof van gemeente Rhenen (inez.kerkhof@rhenen.nl, T: 0317-681633)

 

Debat ‘Wonen in Veenendaal – Kansen in de crisis?’

foto Soeters en Van Eldonk

De Veenendaalse woningmarkt zit op slot. Wie pakt de uitdaging op en hoe? Dat is de belangrijkste vraagstelling die centraal staat tijdens het maatschappelijk debat in De Cultuurfabriek op woensdagavond 16 oktober. Het debat is een initiatief van Bibliotheek Veenendaal en Volksuniversiteit Veenendaal in samenwerking met Bert Wagensveld namens Plat DuS/Randewijk Beter Wonen. Het debat start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30) uur. Toegang gratis.

Crisis
De financiële crisis waar ons land sinds 2008 in terecht is gekomen, heeft grote gevolgen voor de woningmarkt. De verkoop van woningen is gedaald, het werk van aannemers is afgenomen, de doorstroom gestagneerd, de waarde van woningen gedaald en steeds meer hypotheken komen ‘onder water te staan’. Woningbezitters blijven zitten waar ze zitten en de zorg om de lasten niet meer te kunnen opbrengen is groot. Daarnaast zijn er diverse andere maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de woningmarkt en de daaraan gekoppelde bouwsector.

Maatschappelijke ontwikkelingen en vragen
Is het traditionele bouwen nog wel van toepassing? Gezinnen zijn anders van samenstelling dan vroeger. De vergrijzing slaat toe, maar de huidige senioren staan anders in het leven dan vroeger en vragen om andersoortige woonruimte. Ook jongeren stellen andere eisen aan wonen. Daarbij speelt de crisis een rol. Mensen hebben minder te besteden. Het nieuwe werken heeft ook invloed. Mensen willen niet meer in de file staan en zullen vaker thuis werken. Wat voor invloed hebben al deze maatschappelijk ontwikkelingen op de bouwsector? Biedt de crisis, nu niet alles meer financieel mogelijk is en woonvormen evolueren, wellicht uitkomst om tot nieuwe creatieve woonideeën te komen?

Debat
Vertegenwoordigers uit de politiek, bouwwereld, makelaardij en woningcorporaties gaan onder leiding van Piet Oskam in een openbaar debat over de vastgelopen woningmarkt en manieren om deze stagnatie te keren. Oskam is oprichter/directeur van het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB). De avond staat onder leiding van publicist Rein Bijkerk. Deskundige panelleden zullen plaatsnemen tussen het publiek in de zaal onder wie:
• Piet de Vrije, directeur woningstichting Patrimonium

• Piet de Vrije, directeur woningstichting Patrimonium
• Jasja Scholtens, kavelcoach, makelaar
• Coen Hoogendijk, Achitectenconsortium en ontwikkelaar wonen & zorg
• Barry van de Lagemaat, directeur Rabobank
• Hanneke van Beusichem, directeur regio Veenendaal Zorggroep Charim
• Henk van Soest, wethouder gemeente Veenendaal

Het debat vindt plaats in de centrale hal van De Cultuurfabriek aan het Kees Stipplein 74 van 20.00-22.00 uur. De bijeenkomst is vrij toegankelijk. Koffie en thee is voor rekening van de bezoekers.

Introductie van ‘Plat DuS’ in De Cultuurfabriek

VEENENDAAL – “We moeten kennis bundelen en zoeken naar duurzame alternatieven. Dat houdt een andere manier van samenwerken in, zodat we elkaar versterken. Kijken naar de lange termijn is noodzakelijk om te overleven in deze moeilijke periode in onze branche. Kijken naar de lange termijn, en bouwen met vertrouwen, dat is het devies,” waren de woorden van Piet Oskam van het Centrum voor Innovatie van de bouwkolom (CIB).

Kickoff PlaTDuS

Veel belangstelling was er voor de eerste bijeenkomst van Plat DuS in de Cultuurfabriek.
Foto – Punt en Pixel

Oskam was uitgenodigd door de initiatiefnemers van het Platform Duurzame Samenwerking, Cees van Deelen en Bert Wagensveld van Randewijk Beter Wonen. In de sfeervolle omgeving van de Cultuurfabriek maakten adviesbureaus, architecten en duurzame ondernemer kennis met het platform. Ook gemeentes, woningstichtingen, makelaars, vastgoedeigenaren, beheerders en ontwikkelaars ondervonden dat duurzame samenwerking de toekomst heeft. Banken/financiers, ICT-bedrijven, opleidingsinstituten, sociale partners en brancheverenigingen waren eveneens uitgenodigd. De organisatoren boden aan ongeveer zeventig toehoorders een gevarieerd en aantrekkelijk programma dat de nodige inspiratie bracht. Zo vertelde Martijn Geurts van Innax over hun visie op verduurzamen in de utiliteitsbouw. Eric van Doorn van Enerpro deed hetzelfde, maar dan met betrekking tot de woningbouw. Erwin van Toor van Adams Adviesbureau had als motto ‘Doe wat je kunt en niet alleen wat de klant vraagt’ en Jan van Beek van TimmerSelect Doornenbal is van mening dat je voor een duurzame samenwerking met de klant vooral open, eerlijk en transparant moet zijn. Tot slot was Bram Theunisse van Admicom er om te betogen over de integratie van software om tot duurzame oplossingen te komen. De locatie was inspirerend, dat bleek uit de reacties. Hoewel veel deelnemers uit Veenendaal en omgeving kwamen, was niet iedereen in de Cultuurfabriek geweest. Ook werd een rondleiding door de bibliotheek en het Viseum gehouden. Directeur Mieke van Dijk gaf een presentatie over de impact van de omgeving op mens, organisatie en dit vormde een mooie afsluiting van een inspirerende middag. De échte uitsmijter was de bekendmaking van de naam van het platform duurzame samenwerking: ‘Plat DuS’. Het is aan de spelers zelf om ervoor te zorgen dat initiatieven tot bloei komen en niet blijven hangen in enthousiasme en doorslaande ideeën.