Oktober 2014 zijn wij gestart met het uitbreiden van een woonhuis in Den Dolder. De vraag van onze opdrachtgever was dit uit te voeren op een dusdanige manier dat na afloop het niet op zou vallen dat de uitbreiding later was gerealiseerd dan de bouw van het woonhuis. Voordeel was dat het ontwerp voor de uitbreiding was gemaakt door De Jong Architecten uit Langbroek; zij waren ook de architect van het oorspronkelijke woonhuis; qua detaillering klopte alles !

Aan hand van de tekeningen van De Jong Architecten zijn wij op zoek gegaan naar de juiste materialen (gevelstenen en betonbanden) en de juiste detaillering van de kozijnen. In samenwerking met onze leveranciers konden wij precies de juiste materialen en kozijnen leveren zodat dit prachtig aansluit op het bestaande woonhuis.

Tijdens zowel de ruwbouw als de afbouw zijn diverse materialen hergebruikt en herbestemd. Dragende delen van de gootconstructie zijn opnieuw gemonteerd; de bestaande haard is herplaatst binnen een nieuw ontworpen ombouw en de oude  keuken heeft elders een nieuwe bestemming gekregen. Zelfs de laminaatvloer die is verwijderd is elders opnieuw gebruikt. Een en ander resulteerde in een minimum aan afval en een kostenbesparing vanwege hergebruik. “Gewoon” verbouwen kan dus ook duurzaam.

In goed overleg met onze opdrachtgever, de haardenleverancier, de keukenleverancier en de parketleverancier zijn vooraf de details besproken voor de interne afwerking. Door deze afstemming en een goede samenwerking is de afwerking van het bestaande deel en het nieuwe deel op elkaar afgestemd waardoor een logisch geheel is ontstaan. Met de nieuwe uitbreiding is het woonhuis completer geworden en uiteindelijk “af”.

Voorjaar 2015 zijn tevens de bestaande badkamer, hoofdslaapkamer en de 2e verdieping aangepakt. Indelingen zijn logischer geworden en op de 2e verdieping is een extra badkamer, slaapkamer en berging gerealiseerd.  Dit ook weer met de nodige afstemming tussen alle betrokken leveranciers.

Het resultaat is een woonhuis met meer gebruiksgemak en comfort binnen de originele stijl. Een mooie klus om op terug te kijken met name op de manier van samenwerken wat heeft geleid tot een fraai resultaat. Onze opdrachtgever kan met recht trots zijn op zijn woonhuis !