Duurzame nieuwbouw

Duurzame nieuwbouw zegt iets over de manier waarop een woonhuis of andersoortig pand wordt gebouwd. Enerzijds over de footprint van het gebouw voor wat betreft energieverbruik en keuzematerialen, anderzijds over de manier waarop dit wordt gerealiseerd.
In Nederland wordt gebouwd volgens het bouwbesluit. Hierin staan de minimale eisen waar een gebouw aan moet voldoen. Je mag dus wel beter isoleren; dit is (nog) geen verplichting. Een veelgebruikte term voor bouwkosten betreft de economisch meest voordelige aanbieding. In de praktijk komt dit veelal neer op de voordeligste manier van bouwen tegen de goedkoopste prijs.
Maar hoe zit het met duurzame nieuwbouw? Als je voor de economisch meest voordelige aanbieding kijkt naar 20 jaar energiekosten, beheer en onderhoud maak je andere keuzes dan de minimale eisen en de voordeligste bouwwerken; op termijn blijken deze namelijk helemaal niet zo voordelig te zijn.
Als je duurzaam bouwt op een duurzame manier – dat wil zeggen in bouwteamverband – kom je oplossingen tegen die veelal nauwelijks prijsverhogend zijn, maar die wel een comfortabeler woonhuis met lagere maandlasten en minder onderhoudskosten ten gevolg hebben.
Er zijn legio verbeteringen te noemen om een gebouw van minimale eisen te transformeren naar een duurzaam gebouw. Het is belangrijk om hier in het ontwerp al mee te beginnen. Situering van het woonhuis, slimme gevel openingen, extra dak-, vloer– en wandisolatie zijn passieve oplossingen; deze zijn de beste want ze vergen geen onderhoud.
Zonnepanelen, warmtepomp en warmtewisselaar verhogen de duurzaamheid nog meer, maar vergen wel onderhoud.
Randewijk Beter Wonen heeft de nodige ervaring voor wat betreft duurzaam bouwen. Diverse tevreden klanten gingen u voor. Door als teamcoach het juiste team samen te stellen en aan te voeren, kunnen wij duurzame nieuwbouw erg aantrekkelijk voor u maken. Gereedschappen als BIM en LEAN zijn daarbij een vanzelfsprekendheid.