Nadat het atelier zo ver mogelijk is afgebouwd, zijn wij begonnen met de bouw van het bijbehorende woonhuis. Dit woonhuis wordt, net als het atelier, volledig met EPS elementen gebouwd. De fundering bestaat uit een EPS bekisting welke tegelijk met de vloer is gestort. Op deze manier ontstaat een vloer met vorstrand waarop het woonhuis komt te rusten. Op deze vloer is een stelregel gemonteerd op de juiste hoogte waar de EPS elementen zijn geplaatst. Deze elementen zijn zoveel mogelijk geprefabriceerd in de fabriek van onze EPS leverancier. In deze elementen zijn wandregels gelijmd en ook zijn de sparingen voor de kozijnen hierin aangebracht. Door het waterpas stellen van deze elementen krijg je een mooi, kloppend casco waarmee verder gebouwd kan worden.

De verdiepingsvloer is een speciaal onderdeel van deze woning. Ook deze is van EPS gemaakt en is afgestort met beton voor de stevigheid en draagkracht. Deze steunt op negen betonkolommen die we ter plaatse in de wanden gestort hebben. De sparingen voor deze kolommen zijn vooraf gemaakt in de EPS elementen. Nadat deze vloer een paar dagen had gedroogd, hebben we ook hier weer een stelregel voor de verdiepingswanden op gemaakt en zijn afgelopen week de stalen spanten voor het dragen van het dak geplaatst. De contouren van het woonhuis zijn nu goed zichtbaar. Nu kunnen we in werkelijkheid zien hoe groot het woonhuis wordt.