Introductie Logo PlatDuS

Veel belangstelling was er voor de eerste bijeenkomst van Plat DuS in de Cultuurfabriek.
Foto – Punt en Pixel

“We moeten kennis bundelen en zoeken naar duurzame alternatieven. Dat houdt een andere manier van samenwerken in, zodat we elkaar versterken. Kijken naar de lange termijn is noodzakelijk om te overleven in deze moeilijke periode in onze branche. Kijken naar de lange termijn, en bouwen met vertrouwen, dat is het devies,” waren de woorden van Piet Oskam van het Centrum voor Innovatie van de bouwkolom (CIB). Oskam was uitgenodigd door de initiatiefnemers van het Platform Duurzame Samenwerking, Cees van Deelen en Bert Wagensveld van Randewijk Beter Wonen.

In de sfeervolle omgeving van de Cultuurfabriek maakten adviesbureaus, architecten en duurzame ondernemer kennis met het platform. Ook gemeentes, woningstichtingen, makelaars, vastgoedeigenaren, beheerders en ontwikkelaars ondervonden dat duurzame samenwerking de toekomst heeft. Banken/financiers, ICT-bedrijven, opleidingsinstituten, sociale partners en brancheverenigingen waren eveneens uitgenodigd. De organisatoren boden aan zo’n zeventig toehoorders een gevarieerd en aantrekkelijk programma dat de nodige inspiratie bracht.

Zo vertelde Martijn Geurts van Innax over hun visie op verduurzamen in de utiliteitsbouw. Eric van Doorn van Enerpro deed hetzelfde, maar dan met betrekking tot de woningbouw. Erwin van Toor van Adams Adviesbureau had als motto ‘Doe wat je kunt en niet alleen wat de klant vraagt’ en Jan van Beek van TimmerSelect Doornenbal is van mening dat je voor een duurzame samenwerking met de klant vooral open, eerlijk en transparant moet zijn. Tot slot was Bram Theunisse van Admicom er om te betogen over de integratie van software om tot duurzame oplossingen te komen.

De locatie was zeker inspirerend, dat bleek uit de reacties van het publiek. Hoewel veel deelnemers uit Veenendaal en omgeving kwamen, was niet iedereen in de Cultuurfabriek geweest. De rondleiding door de bibliotheek en het Viseum was een aangenaam tussendoortje. Directeur van de Openbare Bibliotheek Mieke van Dijk trad op als gastvrouw. Haar presentatie over de impact van de omgeving op mens, organisatie en beleving vormde een mooie afsluiting van een inspirerende middag.
De échte uitsmijter was de bekendmaking van de nieuwe naam van het platform duurzame samenwerking: PlatDus wordt de nieuwe naam van de club, waarvan elke speler belangrijk is. Het is aan de spelers zelf om ervoor te zorgen dat de initiatieven tot bloei komen en niet blijven hangen in enthousiasme en doorslaande ideeën, zoals Oskam waarschuwde. Voor informatie kunt u kijken op www.RandewijkBeterWonen.nl of mailen naar info@RandewijkBeterWonen.nl.

Bekijk dit artikel in de Rijnpost, of op onze site

 

 

Links en downloads:


Nieuwe managementuitgave over ketenintegratie in de bouwsector ‘Bouwen met vertrouwen’ verkrijgbaar

In ‘Bouwen met vertrouwen’ worden door Piet M. Oskam, directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) 30 facetten van deze actuele uitdaging belicht en worden ondernemers uit de bouwkolom aangezet om hiermee aan de slag te gaan. Praktische tips en toepassingsgerichte vragen maken dit boek een welkome gids voor ondernemers die ketenintegratie als een zakelijke kans willen benutten. Het boek met de titel ‘ Bouwen met Vertrouwen’ is uitgegeven door Sdu Academic Service. Als u belangstelling heeft voor deze uitgave, kunt u deze bestellen via volgende link

 

 

 

 

Presentaties:

Presentatie Piet-Oskam

Presentatie 1

Presentatie 2

Presentatie 3

Presentatie 4

 

Advertentie 10-12-12 Rijnpost en RBC

Advertentie Isoleren is Profiteren